BREAKING

Βρύσες Νεραϊδοχωρίου
ΒΡΥΣΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Σε όλο το χωριό τόσο εντός όσο και εκτός του οικισμού υπάρχουν βρύσες. Οι περισσότερες είναι πέτρινες ενώ κάποιες έχουν και ποτίστρες (κανάλια). Επίσης υπάρχουν βρύσες που είναι ξύλινες με ένα απλό αυτοσχέδιο κάναλο για να ρέει το νερό. Τέτοιες βρύσες υπάρχουν σε σημεία μέσα στο δάσος και γίνονται από τους υλοτόμους για προσωρινή κάλυψη των αναγκών τους.

ΒΡΥΣΕΣ εντός του οικισμού

1)    Βρύση «Βαένι»

Σήμερα βρίσκεται στην πλατεία του χωριού. Το όνομα «βαένι», προέρχεται από τη λέξη βαρέλι, διότι εκεί πήγαινα οι γυναίκες παλιά με τις βαρέλες τους για να τις γεμίσουν. Παλαιότερα ήταν σε άλλο σημείο λίγα μέτρα πιο πέρα και ήταν η ομορφότερη βρύση του χωριού. Είχε χτιστεί περί το 1890 από τον τότε Δήμο Αιθήκων. Όλοι οι παλιοί λένε ότι τέτοια βρύση δεν μπορεί να ξαναχτιστεί.
Ήταν το καμάρι του χωριού. Τετράγωνη σκεπαστή, με στρογγυλές πέτρινες κολόνες, τόξα  και στέγη από σχιστόλιθο, ενώ από τα τρία κανάλια της έρρεε άφθονο και παγωμένο νερό. 
Κατεδαφίστηκε για χάρη της διάνοιξης τοπικού δρόμου περί το 1970. Στη συνέχεια το νερό της μεταφέρθηκε και ως αντικατάσταση,  κατασκευάστηκαν δύο πέτρινες  βρύσες, μία (πιο απλή) στην πλατεία, κάτω από το μεγάλο πλάτανο και μία (πιο εντυπωσιακή) λίγο παρακάτω, είκοσι μέτρα από την είσοδο της πλατείας. Έχει πάρα πολύ κρύο και άφθονο νερό.

2)    Βρύση «Γκουρμάρια»


Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε παροχή βρύση του χωριού, μετά το «Βαένι». Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού (από Περτούλι) αριστερά  μέσα στο ομώνυμο πάρκο. Η λέξη είναι σύνθετη από το γκούρα (ή πηγή που αναβλυζει νερό) και το βλάχικό mari (=μεγάλο)  και σημαίνει μεγάλη πηγή. Η πρώτη βρύση χτίστηκε τη δεκαετία του 1930 και ξαναχτίστηκε πέτρινη τη δεκαετία 1960-1970, πιο εντυπωσιακή. Έχει άφθονο και κρύο νερό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η βρύση κτίσθηκε με χρηματοδότηση της οικογένειας του Πέτρο Αθ. Χάψα, ταγματάρχη πεζικού, που σκοτώθηκε στη μάχη του Κερέζ Ογλού Νταγ Σαγγαρίου, το 1921.3)    Βρύση «Χρούσιανη»

Είναι η τρίτη σε παροχή βρύση του χωριού με άφθονο κρύο και καλό νερό. Ίσως η θερμοκρασία του νερού να είναι λίγο πιο χαμηλή από εκείνη του «Βαένι». Η παλαιά βρύση που ήταν σκεπαστή, χάλασε όταν κατασκευάστηκε ο κεντρικός δρόμος και χτίστηκε μία πολύ απλή πέτρινη βρύση λίγο πιο κάτω. Βρίσκεται δίπλα στο κεντρικό ρέμα του χωριού, κάτω ακριβώς από τον κεντρικό δρόμο.

4)    Βρύση «Καράιανη»

Η μοναδική σκεπαστή και η πιο όμορφη βρύση του χωριού. Χτίστηκε τη δεκαετία του 1950 από την κοινότητα. Έχει ένα μεγάλο χάλκινο κανάλι και οπές για υπερχείλιση. Είναι σκεπαστή με πέτρινες κολόνες. Το όνομα πιθανόν να είναι παράφραση του Καραγιάννη πιθανού κτήτορα. Βρίσκεται κάτω από την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Η παροχή της πηγής είναι μεγάλη αλλά μέρος της χρησιμοποιείται για την ύδρευση του χωριού, και στη βρύση ρέει  σχετικά μικρή ποσότητα νερού. Στο κάτω μέρος (εξωτερικά) έχει και ποτίστρα (κάναλο) για τα ζώα.  

5)    Βρύση «Δημάκη»

Πέτρινη καλαίσθητη βρύση, σύγχρονη, της δεκαετίας του 2000-2010, με παράπλευρη ποτίστρα για τα ζώα. Έχει κρύο νερό αρκετό σε ποσότητα, το οποίο πηγάζει λίγο πιο πάνω. Αντικατέστησε παλαιότερη τσιμεντένια βρύση. Βρίσκεται πάνω στον κεντρικό δρόμο, στην έξοδο του χωριού προς Πύρρα δεξιά.

6)    Βρύση «Ταμπάκου»

Πέτρινη βρύση της δεκαετίας του 1970, με ελάχιστη αλλά σταθερή ροή όλο το χρόνο. Βρίσκεται στην πλατεία του χωριού, κάτω από την εκκλησία. Θεωρείται ότι έχει το καλύτερο νερό.


7)    Βρύση «Σχολείου»

Πέτρινη, βρίσκεται έξω από το σχολείο και η παροχή της είναι από τη χρούσιανη. Δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1960, για την κάλυψη των αναγκών της γειτονιάς του σχολείου και για να πίνουν οι μαθητές νερό.


8)    Βρύση «Τσίπα»

Πέτρινη βρύση της δεκαετίας του 1970, όμοια με εκείνη του «Ταμπάκου» με μικρή ροή. Βρίσκεται μέσα στο ρέμα κάτω από το δρόμο προς τους Τσιπαίους
   
 9)    Βρύση «Γρινιάρα»

Πέτρινη βρύση της δεκαετίας του 1960 με μικρή ροή. Το όνομα οφείλεται στις διαμάχες για τη μεταφορά του νερού από την περιοχή «Μπουκότρου». Βρίσκεται πάνω από τον ξενώνα «Πατρικό», παλιά είχε και ποτίστρα για τα ζώα.


ΒΡΥΣΕΣ εκτός του οικισμού
1)    Βρύση «Μαντρί Μαρόσας»
2)    Βρύση « Μαντρί Νεράιδας»
3)    Βρύση «Αη – Λια»
4)    Βρύση «Μοναστήρι»
5)    Βρύση «Σουλιμάνι»
6)    Βρύση «Κόκκαλη»
7)    Βρύση «Ξυλογέφυρο»
8)    Βρύση «Σταθάκη»
9)    Βρύση «Παράγκα»
10)          Βρύση «Μπανταμάρι»
11)          Βρύση «Τροχός»
12)          Βρύση «Κόκκαλη»
13)          Βρύση «Κανάλια»
14)          Βρύση «Βρωμόβρυση»


ΒΡΥΣΕΣ πρόχειρες (ξύλινες)

1)    Βρύση «Κορίτσια»
2)    Βρύση «Κρεβάτια»
3)    Βρύση «Κλεφτόβρυση»
4)    Βρύση «Καρακίτσιου»
5)    Βρύση «Μύλο»
6)    Βρύση «Περιβόλι»
7)    Βρύση «Ψιλόβρυση»
8)    Βρύση «Θυμιούλας»
9)    Βρύση «Πλέσια»
10)          Βρύση «Πρεπόρι»
11)          Βρύση «Καραγιάννη»
12)          Βρύση «Βρυσούλα»
13)          Βρύση «Λάζιανη»
14)          Βρύση «Κοκκινοστέφανο»
15)          Βρύση «Λάκκα Μπέη»
16)          Βρύση «Βαρκά»

ΓΚΟΥΡΕΣ εκτός του οικισμού

1)    Γκούρα «Θεοχάρη»
2)    Γκούρα «Τσίπα»
3)    Γκούρα «Παλιοχώρι»
4)    Γκούρα «Λιβάδια»

Για την υδροδότηση του χωριού υπάρχουν υδρομαστεύσεις στις βρύσες: «Μαντρί Μαρόσας», «Πλέσια», «Πρεπόρι», «Βαρκά» και στις γκούρες «Θεοχάρη» και «Τσίπα».


 Τα κείμενα επιμελήθηκε ο: Κώστας Χριπάτσιος
Βρύσες Νεραϊδοχωρίου
 
Copyright © 2013 VeTeRnIkO